• Khoa Du lịch - Trường Đại học Nha Trang

Tin tức & Sự kiện

Thông báo

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Quý 1/2023 [08/02/2023]
Quyết định và Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp (1286/QĐ-ĐHNT, 02/12/2021) [08/10/2022]
Danh sách sinh viên Khoa Du lịch tốt nghiệp Quý 3 năm 2022 [16/08/2022]
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp Quý 2 - 2022 [01/04/2022]
DANH SÁCH SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐƯỢC GIA HẠN HỌC TẬP_2021 và DANH SÁCH BỊ XÓA TÊN [01/11/2021]
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến Quý 4/2021 [11/10/2021]
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến Quý 3/2021 [26/08/2021]
Thông tin Tuyển dụng - Tháng 4/2021 [17/04/2021]
Danh sách sinh viên chưa đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp Quý 2 - 2021 [12/04/2021]
Danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp Quý 2 - 2021 [12/04/2021]
Thông báo tổ chức thi nghiệp vụ Điều hành và Hướng dẫn (Nội địa và Quốc tế) tại Nha Trang - Khóa 04/2020 [25/11/2020]
Cập nhật lịch học Nhập môn ngành ngày 11.10.2020 [08/10/2020]
Thông báo tuyển sinh trinh độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020 chuyên ngành Quản lý Kinh tế Du lịch [07/10/2020]
Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Ngành QTDVDL và Lữ hành [12/10/2020]
Danh sách Cố vấn học tập các lớp Khóa 62 [29/09/2020]
KẾ HOẠCH HỌC NHẬP MÔN NGÀNH – K62. KHOA DU LỊCH [28/09/2020]
Thông tin liên hệ các ngành học Khóa 62 Khoa Du lịch [24/09/2020]
Cập nhât: Đề cương chi tiết học phần Bộ môn Quản trị Khách sạn và Nhà hàng HK1 2020 - 2021 [23/09/2020]
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI VÀ THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ - KHÓA 3 - NĂM 2020 [15/09/2020]
Danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp K58 ĐH, và K59 cao đẳng [28/08/2020]