Search

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, khoa Du Lịch trường Đại học Nha Trang
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Pháp - Việt)

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Pháp - Việt)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp - Việt), Khoa Du Lịch trường Đại học Nha Trang
Quản trị Khách sạn

Quản trị Khách sạn

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, khoa Du Lịch trường Đại học Nha Trang
Quản trị Khách sạn (Anh - Việt)

Quản trị Khách sạn (Anh - Việt)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn (song ngữ Anh - Việt), khoa Du lịch trường đại học Nha Trang