Search

1. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ/CẤP TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác

Chủ nhiệm/thành viên

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Đề tài/ Chương trình

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1

Giải pháp giáo dục hành vi giảm thiểu sử dụng túi nhựa của cộng đồng dân cư ven biển Miền Trung

PGS.TS Lê Chí Công

2022-2024

Đề tài cấp Bộ

Tiến hành đầu năm 2022

2

Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TS. Lê Chí Công

2017-2019

Đề tài

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2018-2019

Đề tài Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

4

Xây dựng Đề án thí điểm định lượng hóa công việc để phân công giao công việc theo vị trí việc làm gắn với lượng hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công chức

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh,

TS. Lê Chí Công

2018-2019

Đề án Chương trình của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Đã nghiệm thu

5

Dự án Tăng cường hội nhập nghề nghiệp thông qua đối thoại doanh nghiệp

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh,

TS. Lê Chí Công,

ThS. Huỳnh Cát Duyên,

ThS. Lê Bá Quỳnh Châu,

ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

2018-2019

Dự án AUF

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu xây dựng đề cương quyển 10 ngành Lâm nghiệp, Ngư nghiệp - Bách khoa toàn thư Việt Nam.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh (tham gia biên soạn)

2017-2018

Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của cộng đồng đến phát triển bền vững du lịch biển đảo duyên hải miền Trung

TS. Lê Chí Công

2016-2018

 

Đề tài

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

8

Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển của tỉnh Ninh Thuận

TS. Phạm Hồng Mạnh (Chủ nhiệm)

TS. Lê Chí Công (thành viên)

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh (thành viên)

2016-2018

 

Đề tài Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2013-2014

 

Chương trình Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

10

Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2011-2012

 

Chương trình Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

11

Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa 2013-2020

TS. Lê Chí Công (thành viên)

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh (thành viên)

2012-2014

 

Đề tài Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu (Khá)

12

Towards a broader understanding about attitudes and consumption behaviors to fish in Vietnam.

TS. Lê Chí Công

2010 - 2012

Dự án SRV 2701, Nauy Tương đương đề tài Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

(Xuất sắc)

 

2. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ/CẤP TRƯỜNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác

 

Chủ nhiệm đề tài/dự án

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Đề tài/ Chương trình

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1

Ảnh hưởng của việc thực thi trách nhiệm xã hội đến việc nâng cao hình ảnh thương hiệu của các đơn vị kinh doanh lưu trú tại Khánh Hòa.

Th.S. NCS Huỳnh Cát Duyên

2021-2022

Đề tài

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá những ảnh hưởng tiêu cực của phát triển du lịch đến chất lượng cuộc sống của dân cư ven biển tại Nha Trang

Th.S. NCS Đoàn Nguyễn Khánh Trân

2019-2020

Đề tài

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu mô hình sử dụng lao động có trách nhiệm trong ngành du lịch khách sạn ở địa bàn thành phố Nha Trang

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2015-2016

Đề tài

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động dòng nhân lực trong các khách sạn cao cấp (4 hoặc 5 sao) trên địa bàn thành phố Nha Trang

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh

2013-2014

Đề tài

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu thị hiếu khách du lịch Nga đến Khánh Hòa

TS. Lê Chí Công

2013-2014

Đề tài

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

 

3. DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN 

STT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác

Chủ nhiệm đề tài/dự án

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1

Đánh giá cảm nhận của người khuyết tật đối với khả năng tiếp cận của công trình công cộng tại tỉnh Khánh Hoà

Nguyễn Tuấn Đạt

ThS. Ninh Thị Kim Anh

2/2022-2/2023

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

2

Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiếp cận du lịch cho người khuyết tật tại các cơ sở lưu trú tỉnh Khánh Hoà

Nguyễn Mỹ Hoàng Phương

ThS., NCS. Lê Bá Quỳnh Châu 

2/2022-2/2023

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

3

Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn loại hình du lịch kết hợp với chăm sóc sức khoẻ của du khách nội địa khi đến Nha Trang

Phan Huyền Xuân Thảo

PGS. TS. Lê Chí Công

2/2022-2/2023

Đã nghiệm thu

Học kỳ 5&6

4

Nghiên cứu tác động của các công cụ truyền thông đến quyết định lựa chọn điểm đến Nha Trang của khách du lịch nội địa

Lâm Minh Lộc

 

Th.S, NCS Đoàn Nguyễn Khánh Trân

1/9/2021-30/6/2022

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

5

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng sử dụng các sản phẩm bao bì xanh của khách du lịch khi đến Nha Trang

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

PGS.TS Lê Chí Công

1/9/2021-30/6/2022

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

6

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên làm thêm tại trường đại học Nha Trang.

Nguyễn Thị Mỹ Trúc

Th.S, NCS Đoàn Nguyễn Khánh Trân

1/10/2020-30/6/2020

 

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

 

7

Đánh giá nhận thức của khách du lịch về sử dụng túi nhựa tại các điểm tham quan du lịch ở thành phố Nha Trang

Phan Thái Huy

PGS.TS Lê Chí Công

Th.S Đào Anh Thư

1/10/2020-30/6/2020

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

8

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Đại học Nha Trang

Phạm Thị Doanh Doanh

Th.S Nguyễn Thị Hồng Trâm

PGS.TS Lê Chí Công

1/10/2020-30/6/2020

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

9

Đánh giá cảm nhận của khách du lịch về chất lượng hệ thống vệ sinh môi trường công cộng tại các điểm tham quan du lịch ở thành phố Nha Trang

Trần Thị Ánh Tuyết

PGS.TS Lê Chí Công

Th.S Nguyễn Thanh Quảng

1/10/2019-30/6/2020

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

10

Phát triển du lịch MICE tại Khánh Hòa

Lê Ngọc Châu

Th.S Ninh Thị Kim Anh

1/10/2013-30/6/2014

Đã nghiệm thu

Học kỳ 7&8

 

 

In nội dung

STT

Giáo trình, sách chuyên khảo

Tác giả/đồng tác giả công trình

Nhà xuất bản

Năm công bố

1

Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS.TS. Lê Chí Công (Chủ biên)

NCS. Lê Trần Phúc

Th.S Ninh Thị Kim Anh

Th.S Hoàng Thu Thủy

TS. Nguyễn Ngọc Duy

Đại học Kinh tế quốc dân

2020

2

Chương "Perspectives d’emploi des handicaps au Vietnam et réflexion au regard de la politique du Gouvernement vietnamien", "Handicap, emploi et insertion" (Sách chuyên khảo)

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh (tác giả)

Florence Faberon, Maria Fernanda Arentsen et Thierry Morel (Chủ biên)

NXB Université Clermont-Auvergne (Pháp)

2020

3

20 études de cas dans la gestion du personnel (Tài liệu tham khảo)

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

(đang thực hiện)

Đại học Nha Trang

2019

4

Ảnh hưởng của cộng đồng địa phương đến phát triển bền vững du lịch biển: trường hợp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (Sách chuyên khảo)

TS. Lê Chí Công (Chủ biên), NCS.Đoàn Nguyễn Khánh Trân, TS.Nguyễn Văn Ngọc, ThS.Nguyễn Thị Hồng Trâm, ThS. Huỳnh Cát Duyên, ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Lao động

2018

5

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách đối với du lịch biển Việt Nam (Sách chuyên khảo)

TS. Lê Chí Công

Đại học Kinh tế quốc dân

2017

6

Đại cương Quản trị khu nghỉ dưỡng (Giáo trình)

TS. Hồ Huy Tựu (đồng chủ biên)

TS. Lê Chí Công (đồng chủ biên)

Đại học Kinh tế quốc dân

2015

7

Gestion des ressources humaines (Giáo trình)

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

Hồng Đức

2016

8

La protection internationale du patrimoine culturel subaquatique (Sách chuyên khảo) « Patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie »

TS. Đỗ Thị Thanh Vinh,

GS. Guy Agniel (Đồng tác giả)

Céline Castets-Renard, Guylène Nicolas (Chủ biên)

Les Éditions Harmattan (Pháp)

2015

9

Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh (Giáo trình)

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, TS. Lê Việt Long, TS. Đỗ Thị Thanh Vinh, Ths. Nguyễn Kim Nam

Phương Đông

2013

10

L’approvisionnement en produits aquatiques des entreprises. Application à la région sud-centrale du Vietnam (Sách chuyên khảo).

TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

Les Éditions Universitaires Européennes (Đức)

2011

 

 

In nội dung