Search

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

     Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, thuộc Khoa Du lịch, trường Đại học Nha Trang được thiết kế để đào tạo học viên trở thành các chuyên gia, nhà quản lý từ cấp trung trở lên, lãnh đạo các dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn - nhà hàng. Sau khi tốt nghiệp, người học nắm vững các kiến thức lý luận về du lịch hiện đại, các kiến thức về kinh tế, quản lí du lịch, văn hoá quản lý và kinh doanh du lịch.

     Với 60 tín chỉ trong 1,5 năm bao gồm các nội dung kiến thức về tổng quát, ngành và chuyên ngành, cũng như các hoạt động thực tập, nghiên cứu. Điều này giúp người học bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp, cũng như kỹ năng liên quan đến quản trị, điều hành, và tham gia có hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, giúp người học nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức cộng đồng.

    Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Nha Trang đã và đang đào tạo nhiều ngành nghề với nhiều trình độ khác nhau. Cùng với đó, đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, được đào tạo ở nước ngoài, có năng lực nghiên cứu tốt làm tiền đề cho việc đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch ở khu vực Nam Trung Bộ.

❋ Chương trình đào tạo (Cập nhật 2022)Xem tại đây

❋ Thông tin tuyển sinh 2023: Xem tại đây

Liên hệ: 

Thông tin Chương trình đào tạo:  

ThS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân - Giảng viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

ĐT: 0983775212        Email: trandnk@ntu.edu.vn