Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Du lịch hoặc thông qua số điện thoại, hộp thư điện tử bên dưới.

Địa chỉ

Tầng 6 - Tòa nhà Đa năng Trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0258.6262356

update

Giữ liên lạc

Processing...

Văn phòng Khoa

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)