THÔNG TIN CHUNG

1. Tên các khóa ngắn hạn:

    - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

    - Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế 

2. Thời gian chiêu sinh: hàng tháng

3. Tổ chức thi: 2 tháng/lần

4. Đối tượng dự thi:

    - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế: học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (HDV nội địa) và từ cao đẳng trở lên (HDV quốc tế).

    - Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế:  học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành lữ hành (Điều hành nội địa) và từ cao đẳng trở lên không thuộc chuyên ngành lữ hành (Điều hành quốc tế).

5. Chứng chỉ: Có giá trị trên toàn quốc

6. Hồ sơ nộp bao gồm: 2 ảnh 3*4, CMND (photo).

7. Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Khoa Du lịch - Trường Đại học Nha Trang 

Tầng 6, tòa nhà Đa năng, trường Đại học Nha Trang

8. Liên hệ:

Khoa Du lịch - Trường Đại học Nha Trang 

Tầng 6, tòa nhà Đa năng, trường Đại học Nha Trang

hoặc

  • Cô Tạ Thị Vân Chi - 0985 644 159;
  • Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm - 0983 822 883;
  • Thầy Nguyễn Thanh Quảng - 0974 409 894