Search

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên các khóa ngắn hạn:

    - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

    - Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế 

2. Thời gian tuyển sinh: Hàng tháng (Xem tại đây)

3. Tổ chức thi: 2 tháng/lần

4. Đối tượng dự thi:

    - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế: học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (HDV nội địa) và từ cao đẳng trở lên (HDV quốc tế).

    - Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế:  học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành lữ hành (Điều hành nội địa) và từ cao đẳng trở lên không thuộc chuyên ngành lữ hành (Điều hành quốc tế).

5. Chứng chỉ: Có giá trị trên toàn quốc

6. Hồ sơ nộp bao gồm: 2 ảnh 3*4, CMND (photo).

7. Địa chỉ nộp hồ sơ:

    Văn phòng Khoa Du lịch - Trường Đại học Nha Trang, Tầng 6, tòa nhà Đa năng, Số 2 Tôn Thất Tùng, Nha Trang, Khánh Hòa

8. Liên hệ:

✦ ThS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân - Giảng viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

    ĐT: 0983.775.212         Email: trandnk@ntu.edu.vn

✦ ThS. Huỳnh Cát Duyên - Giảng viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

    ĐT: 0905.573.660         Email: duyenhc@ntu.edu.vn

✦ ThS. Tạ Thị Vân Chi - Giảng viên Bộ môn Quản trị Khách sạn và Nhà hàng, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

    ĐT: 0985.644.159         Email: chittv@ntu.edu.vn