Search

THÔNG TIN CHUNG

Theo công văn số 297/TCDL-LH ngày 23/3//2017, Tổng cục Du lịch cho phép trường Đại học Nha Trang được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Đến năm 2018, Trường Đại học Nha Trang được Tổng cục Du lịch cho phép đào tạo và cấp các chứng chỉ Nghiệp vụ sau:

  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa
  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế
  • Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa
  • Nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

* Bộ VH,TT&DL - Tổng Cục Du lịch: Danh sách cơ sở đào tạo được ủy quyền

Với đội ngũ giảng viên có trình độ và chương trình đào tạo ngắn hạn với các nội dung cơ bản từ lý thuyết đến thực hành đảm bảo học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia thi và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định của Tổng cục Du lịch.

Thời gian tuyển sinh: Từ 4 - 5 lần/năm.

Đối tượng tuyển sinh:

  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế: học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (HDV nội địa) và từ cao đẳng trở lên (HDV quốc tế).
  • Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế:  học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên không thuộc chuyên ngành lữ hành (Điều hành nội địa) và từ cao đẳng trở lên không thuộc chuyên ngành lữ hành (Điều hành quốc tế).

Thông tin đợt tuyển sinh: Xem tại đây

Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

Mọi chi tiết liên hệ:

  1. Đoàn Nguyễn Khánh Trân - Giảng viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

     ĐT: 0983.775.212         Email: trandnk@ntu.edu.vn

  1. Huỳnh Cát Duyên - Giảng viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

     ĐT: 0905.573.660         Email: duyenhc@ntu.edu.vn

  1. Tạ Thị Vân Chi - Giảng viên Bộ môn Quản trị Khách sạn và Nhà hàng, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang

     ĐT: 0985.644.159         Email: chittv@ntu.edu.vn