Search

Thông tin liên hệ

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - KHOA DU LỊCH

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn - Tầng 6, Tòa nhà đa năng, Trường Đại học Nha Trang

Liên hệ tư vấn:

1. ThS. Ninh Thị Kim Anh - Phó Trưởng Khoa Du lịch, Phụ trách Bộ môn

SĐT: 0979.888.929           Email: kimanh@ntu.edu.vn

2. ThS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân - Giảng viên

ĐT: 0983775212        Email: trandnk@ntu.edu.vn

Danh mục

Giới thiệu bộ mônGiới thiệu bộ môn

Giới thiệu bộ môn

Học phần quản lýHọc phần quản lý

Học phần quản lý

Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Thông tin liên hệThông tin liên hệ

Thông tin liên hệ