Học phần quản lý

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
(TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG

 

 

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Ghi chú

1

Quản trị sự kiện và hội nghị

 1. Phan Thị Kim Liên
 2. Lê Trần Phúc
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Lê Lưu Nguyệt Minh

 

2

Quản trị lễ tân

 1. Lê Trần Phúc
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Tạ Thị Vân Chi
 5. Lê Lưu Nguyệt Minh

 

3

Thực hành nghiệp vụ lễ tân

 1. Lê Trần Phúc
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Tạ Thị Vân Chi
 5. Lê Lưu Nguyệt Minh

 

4

Quản trị buồng

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Lưu Nguyệt Minh

 

BMQTDVDL&LH

5

Thực hành Nghiệp vụ buồng

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Lưu Nguyệt Minh

 

 

BMQTDVDL&LH

 

6

Thực hành nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Phan Thị Kim Liên
 5. Ninh Thị Kim Anh

 

 

 

 

BMQTDVDL&LH

7

Quản trị Marketing khách sạn

 1. Lê Trần Phúc
 2. Lê Lưu Nguyệt Minh
 3. Phan Thị Kim Liên
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

 

8

Quản trị tài chính khách sạn

 1. Lê Bá Quỳnh Châu
 2. Lê Trần Phúc
 3. Đỗ Thị Thanh Vinh
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 5. Trần Thị Nga

BMQTDVDL&LH

 

BMQTDVDL&LH

Kiêm nhiệm

9

Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

 1. Phan Thị Kim Liên
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Đào
 5. Lê Trần Phúc

 

10

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 1. Nguyễn Thị Hồng Đào
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Nguyễn Thị Huyền Thương
 5. Lê Chí Công
 6. Phan Thị Kim Liên

 

11

Quản trị kinh doanh nhà hàng

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Nguyễn Thị Hồng Đào
 3. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 4. Nguyễn Thị Huyền Thương
 5. Lê Chí Công

 

12

Quản trị kinh doanh khách sạn

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Nguyễn Thị Huyền Thương

 

13

Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng

 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 2. Lê Trần Phúc
 3. Tạ Thị Vân Chi
 4. Phan Thị Kim Liên
 5. Nguyễn Thị Huyền Thương

 

14

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm
 2. Lê Chí Công
 3. Lê Trần Phúc
 4. Nguyễn Thị Hồng Đào
 5. Tạ Thị Vân Chi
 6. Nguyễn Thị Huyền Thương

 

15

Quản trị ẩm thực

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

BMQTDVDL&LH

 

16

Thực hành Quản trị ẩm thực

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

BMQTDVDL&LH

 

17

Thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn

 1. Tạ Thị Vân Chi
 2. Ninh Thị Kim Anh
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Nguyễn Thị Hồng Trâm

BMQTDVDL&LH

 

18

Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTDVDL&LH

19

Công nghệ phục vụ buồng, bàn, bar

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTDVDL&LH

20

Thực hành Công nghệ phục vụ buồng, bàn, bar

 1. Nguyễn Thị Huyền Thương
 2. Tạ Thị Vân Chi
 3. Đoàn Nguyễn Khánh Trân
 4. Lê Trần Phúc

 

BMQTDVDL&LH

21

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

 1. Lê Chí Công
 2. Huỳnh Cát Duyên
 3. Lê Trần Phúc
 4. Nguyễn Thanh Quảng
 5. Ninh Thị Kim Anh

BMQTDVDL&LH

 

BMQTDVDL&LH

22

Kỹ năng bổ trợ

 1. Lê Trần Phúc
 2. Nguyễn Thị Huyền Thương
 3. Phan Thị Kim Liên
 4. Nguyễn Thanh Quảng

 

 

 

BMQTDVDL&LH

23

Khởi nghiệp trong du lịch

 1. Lê Trần Phúc
 2. Phan Thị Kim Liên
 3. Nguyễn Thị Huyền Thương
 4. Lê Chí Công
 5. Tạ Thị Vân Chi
 6. Nguyễn Thanh Quảng

 

 

 

 

 

BMQTDVDL&LH

26

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Bộ môn

 

27

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Bộ môn

 

Giới thiệu