Search

Danh sách chủ nhiệm các học phần từ CTĐT K58,59,60

HỌC PHẦN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Quản trị buồng Nguyễn Thị Huyền Thương
Quản trị lễ tân Lê Trần Phúc
Quản trị marketing khách sạn Đào Anh Thư
Quản trị tài chính khách sạn Đỗ Thị Thanh Vinh
Quản trị chiến lược Lê Chí Công
Quản trị sự kiện và hội nghị Phan Thị Kim Liên
Quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Thị Hồng Trâm
Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng Nguyễn Thị Hồng Trâm
T.Hành nghiệp vụ buồng Nguyễn Thị Huyền Thương
T.Hành nghiệp vụ lễ tân Lê Trần Phúc
T.Hành nghiệp vụ chăm sóc khách hàng khách sạn Lê Trần Phúc
Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn Đào Anh Thư
Nghiệp vụ hướng dẫn Nguyễn Thanh Quảng
Thiết kế và điều hành tour Huỳnh Cát Duyên
Quản trị kinh doanh hãng lữ hành Đoàn Nguyễn Khánh Trân
Quản trị ẩm thực Tạ Thị Vân Chi
Quản trị kinh doanh nhà hàng Tạ Thị Vân Chi
Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar Nguyễn Thị Huyền Thương
Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch Lê Chí Công
Lập kế hoạch kinh doanh du lịch Huỳnh Cát Duyên
Nghệ thuật lãnh đạo Ninh Thị Kim Anh

Danh sách chủ nhiệm các học phần bổ sung từ CTĐT K61, 62

HỌC PHẦN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Quản trị buồng Ninh Thị Kim Anh
E-Tourism Lê Bá Quỳnh Châu
Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn Lê Chí Công
Quản trị chiến lược khách sạn Lê Chí Công
T.Hành nghiệp vụ nhà hàng Tạ Thị Vân Chi

Danh sách chủ nhiệm các học phần bổ sung từ CTĐT K63

HỌC PHẦN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Quản trị buồng Lê Trần Phúc
Quản trị an ninh an toàn trong khách sạn Nguyễn Khánh Văn
Quản trị dịch vụ giải trí và sức khỏe trong khách sạn Lê Chí Công
T.Hành tổ chức sự kiện Phan Thị Kim Liên

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Giáo dục tổng quát Xem tại đây
Khóa 58, 59, 60 Xem tại đây
Khóa 61, 62 Xem tại đây
Khóa 63 Xem tại đây

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Khóa 58, 59, 60 Xem tại đây
Khóa 61, 62 (bổ sung) Xem tại đây
Khóa 63 (bổ sung) Xem tại đây

DANH MỤC

Giới thiệu bộ mônGiới thiệu bộ môn

Giới thiệu bộ môn

Học phần quản lýHọc phần quản lý

Học phần quản lý

Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Thông tin liên hệThông tin liên hệ

Thông tin liên hệ