Thông tin liên hệ

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - KHOA DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Địa chỉ 

Tầng 6, Tòa nhà đa năng, trường đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

 

Thông tin chung

- Giảng viên: Th.S Lê Trần Phúc

- Di động: 0982.747.679

- Email: phuclt@ntu.edu.vn


Tư vấn hỗ trợ

- Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Hồng Trâm

- Di động: 0983.822.883

- Email: tramnth@ntu.edu.vn

Giới thiệu