Hợp tác đối tác nước ngoài

  • Hợp tác với tổ chức đai học Pháp ngữ (AUF) - Agence universitaire de la Francophonie;

  • Hợp tác với trường ĐH Perpignan (Pháp) - Université de Perpignan Via Domitia;

  • Hợp tác với trường ĐH Orleans (Pháp) - Université d'Orléans;

  • Hợp tác với trường ĐH Auvergne (Pháp) - Université d'Auvergne;

  • Hợp tác với trường ĐH Le Mans (Pháp) - Université du Mans;

  • Hợp tác với Hội văn hóa Pháp Việt (ACFV - Pháp) - Association culturelle franco-vietnamienne;

  • Hợp tác với trường ĐH James Cook (Singapore),...