Thông báo

Học bổng của AUF cho sinh viên Chương trình cử nhân song ngữ Pháp

  • 10/10/2019

Thông báo học bổng của AUF cho sinh viên Chương trình cử nhân song ngữ Pháp (Xem chi tiết)

Hàng năm, AUF cấp cho sinh viên đang theo học ở các Chương trình cử nhân Pháp ngữ một khoản trợ cấp học tập. Học bổng này chỉ dành cho các sinh viên hiện có đăng ký ở năm học 2019-2020, theo những điều kiện xã hội qui định.

Danh sách các Chương trình cử nhân Pháp ngữ được tài trợ : xem ở đây.

Khoản trợ cấp học tập hàng năm được duyệt bởi Hội đồng chuyên gia của AUF, bao gồm 2 mức:

  • Mức A : 6 600 000 VNDvà mức B : 3 300 000 VNDcho các sinh viên Việt Nam.
  • Mức A : 300 USD và mức B : 150 USD cho các sinh viên Campuchia, Lào, Ni-Vanuatu.

Ứng viên cần ghi rõ mức đề nghị được trợ cấp trong Thư trình bày nguyện vọng và lý do xin tài trợ.

 

Thời hạn nộp hồ sơ : 17g ngày 20/10/2019.

Các ứng viên đọc kỹ các qui định tiêu chuẩn và điền vào Hồ sơ xin trợ cấp học tập, theo địa chỉ sau: