Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống

Sinh viên Khoa Du lịch thực hiện chuyến khảo sát tình hình rác thải nhựa tại Phú Yên

Sinh viên Khoa Du lịch thực hiện chuyến khảo sát tình hình rác thải nhựa tại Phú Yên

Buổi Prom của các lớp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Song ngữ Pháp-Việt)

Buổi Prom của các lớp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Song ngữ Pháp-Việt)

Sinh viên khoá 60 Khoa Du lịch bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường

Sinh viên khoá 60 Khoa Du lịch bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường

Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với hoạt động nghiên cứu khoa học”

Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với hoạt động nghiên cứu khoa học”

Khoa Du lịch tổ chức cuộc thi "Hành trình Du lịch 2022"

Khoa Du lịch tổ chức cuộc thi "Hành trình Du lịch 2022"

Trải nghiệm học thực tế của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Trải nghiệm học thực tế của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Bài viết đã xem