Công đoàn Khoa Du lịch tổ chức Chương trình thiện nguyện "Tết yêu thương" 2023

Công đoàn Khoa Du lịch tổ chức Chương trình thiện nguyện "Tết yêu thương" 2023

GIAO LƯU VỚI ĐOÀN THAM QUAN TRƯỜNG THCS & THPT ĐỐNG ĐA (ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG)

GIAO LƯU VỚI ĐOÀN THAM QUAN TRƯỜNG THCS & THPT ĐỐNG ĐA (ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG)

Đề tài nghiên cứu của sinh viên Khoa Du lịch tham gia Giải thưởng khoa học Euréka lần thứ XXIV năm 2022

Đề tài nghiên cứu của sinh viên Khoa Du lịch tham gia Giải thưởng khoa học Euréka lần thứ XXIV năm 2022

VINH DANH SINH VIÊN 5 TỐT KHOA DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VINH DANH SINH VIÊN 5 TỐT KHOA DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 03 DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 03 DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Đoàn Khoa Du lịch tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi văn nghệ "Tài năng Du lịch" năm 2022

Đoàn Khoa Du lịch tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi văn nghệ "Tài năng Du lịch" năm 2022

Tổng kết chuỗi hoạt động Nhập môn ngành dành cho Tân sinh viên K64

Tổng kết chuỗi hoạt động Nhập môn ngành dành cho Tân sinh viên K64

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Tham quan thực tế học phần Địa lý du lịch - Chương trình Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (POHE)

Tham quan thực tế học phần Địa lý du lịch - Chương trình Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (POHE)

Bài viết đã xem