Sinh viên khoá 60 Khoa Du lịch bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường

  • 18-07-2022
  • /
  • Khoa Du lich
  • 82
  • Tin tức

Chiều ngày 01 tháng 7 năm 2022, hai nhóm sinh viên khoá 60 Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang đã bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường.

Sinh viên khoá 60 Khoa Du lịch bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Trường

Buổi đánh giá nghiệm thu đề tài được điều hành bởi PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Vinh - Chủ tịch hội đồng cùng các giảng viên trực thuộc Khoa Du lịch. Trong buổi bảo vệ đề tài, Hội đồng đánh giá đã được nghe phần báo cáo các kết quả đạt được sau quá trình thực hiện nghiên cứu của 02 đề tài:

1. “Nghiên cứu tác động của các công cụ truyền thông đến quyết định lựa chọn điểm đến Nha Trang của khách du lịch nội địa” - Chủ nhiệm đề tài: Lâm Minh Lộc (60.QTKS-6)

2. “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng sử dụng các sản phẩm bao bì xanh của khách du lịch khi đến Nha Trang” - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ngọc Hằng (60.QTKS-3)

Hai bài báo cáo được trình bày khoa học, rõ ràng và nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các thành viên Hội đồng đánh giá. Sau khi lắng nghe phần trình bày của hai chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành thảo luận, trao đổi và chia sẻ những vấn đề liên quan đến đề tài cũng như chỉ ra những thiếu sót của đề tài.

 

 

Hai đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên Cấp trường đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại tốt. Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ có nhiều đóng góp về mặt học thuật mà còn có nhiều giá trị ứng dụng trong lĩnh vực du lịch, là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên khóa sau, truyền động lực nghiên cứu khoa học cho các thế hệ sinh viên về sau.

 
Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với hoạt động nghiên cứu khoa học”

Bài viết trước

Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với hoạt động nghiên cứu khoa học”
Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống

Tin tiếp theo

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống

Bài viết liên quan

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống
05/08/2022

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống

Sinh viên Khoa Du lịch thực hiện chuyến khảo sát tình hình rác thải nhựa tại Phú Yên
29/07/2022

Sinh viên Khoa Du lịch thực hiện chuyến khảo sát tình hình rác thải nhựa tại Phú Yên

Buổi Prom của các lớp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Song ngữ Pháp-Việt)
29/07/2022

Buổi Prom của các lớp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Song ngữ Pháp-Việt)

Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với hoạt động nghiên cứu khoa học”
25/06/2022

Khoa Du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường “Giải pháp xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch và sinh viên du lịch với hoạt động nghiên cứu khoa học”