Thông báo Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”.

  • 22-08-2022
  • /
  • Khoa Du lich
  • 152
  • Tin tức
Thông báo Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”.

Phát triển du lịch biển được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và là vấn đề cấp thiết có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong chiến lược phát triển của quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng thiên nhiên phong phú và giá trị du lịch cao, việc phát triển du lịch biển theo hướng bền vững đã và đang đặt dưới nhiều thách thức to lớn.

 

Trong bối cảnh đó, cần có những nghiên cứu và những hành động cụ thể từ các nhà nghiên cứu, các cơ quan đơn vị, các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng địa phương để có những nhận thức đúng đắn về quản lý khai thác tài nguyên du lịch biển và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch biển theo hướng bền vững. Với ý nghĩa trên, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”.

 

Thời gian: 7:30-11:30, Thứ Bảy, Ngày 27-8-2022

Địa điểm: Hội trường Số 1 - Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.

Xem: Thông báo và chương trình hội thảo

 

Đơn vị tổ chức:

Trường Đại học Nha Trang

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại học Văn hoá TP. HCM

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

 

Đăng ký tham dự Hội thảo:

ThS. Nguyễn Thanh Quảng - 0974409894 - quangnt@ntu.edu.vn 

ThS. Phan Thảo Nguyên – 0914685568 - nguyenpt@ntu.edu.vn

 

Video giới thiệu Hội thảo:

 

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống

Bài viết trước

Trường Đại học Nha Trang tổ chức Cuộc thi Môi trường Xanh 2022 - Nước là sự sống
Đoàn Khoa Du lịch tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi văn nghệ "Tài năng Du lịch" năm 2022

Tin tiếp theo

Đoàn Khoa Du lịch tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi văn nghệ "Tài năng Du lịch" năm 2022

Bài viết liên quan

Đoàn Khoa Du lịch tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi văn nghệ "Tài năng Du lịch" năm 2022
26/11/2022

Đoàn Khoa Du lịch tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi văn nghệ "Tài năng Du lịch" năm 2022

Tổng kết chuỗi hoạt động Nhập môn ngành dành cho Tân sinh viên K64
26/11/2022

Tổng kết chuỗi hoạt động Nhập môn ngành dành cho Tân sinh viên K64

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
26/11/2022

HỘI NGHỊ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Tham quan thực tế học phần Địa lý du lịch - Chương trình Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (POHE)
22/10/2022

Tham quan thực tế học phần Địa lý du lịch - Chương trình Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (POHE)