Search

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch: Ninh Thị Kim Anh

Ủy viên: Trần Thị Nga


Trang Công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Giới thiệu

Ban lãnh đạo khoaBan lãnh đạo khoa

Ban lãnh đạo khoa

Cơ sở vật chấtCơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Giới thiệu khoaGiới thiệu khoa

Giới thiệu khoaCác tổ chức đoàn thể


Công đoàn bộ phậnCông đoàn bộ phận

Công đoàn bộ phận

Chi bộChi bộ

Chi bộ

Đoàn KhoaĐoàn Khoa

Đoàn Khoa

Liên chi hộiLiên chi hội

Liên chi hội