Search

Hợp tác với đối tác Doanh nghiệp

Khoa Du lịch Trường Đại học Nha Trang thường xuyên hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trên địa bản tỉnh Khánh Hòa và cả nước nhằm mục tiêu tạo thêm cơ hội cho sinh viên tiếp cận sớm với thực tế công việc, học tập gắn với thực hành; qua đó có định hướng rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp trong tương lai.

Thông tin cập nhật về công tác kết hợp đào tạo, giới thiệu việc làm giữa Khoa Du lịch và các doanh nghiệp đối tác: Xem tại đây

Hợp tác đối ngoại