Search

Hợp tác đối tác nước ngoài

  1. Tổ chức đai học Pháp ngữ (AUF) - Agence universitaire de la Francophonie

  2. Trường ĐH Perpignan (Pháp) - Université de Perpignan Via Domitia

  3. Trường ĐH Orleans (Pháp) - Université d'Orléans

  4. Trường ĐH Auvergne (Pháp) - Université d'Auvergne

  5. Trường ĐH Le Mans (Pháp) - Université du Mans

  6. Hội văn hóa Pháp Việt (ACFV - Pháp) - Association culturelle franco-vietnamienne

  7. Trường ĐH James Cook (Singapore)

  8. Đại học chuyên ngành Pháp ngữ về Hành chính và Quản lý ESFAM (Bulgarie)

  9. Trường Evergreen State College (Hoa Kỳ)

  10. Các trường Đại học, tổ chức trong hệ thống hợp tác của Trường Đại học Nha Trang: Xem tại đây

 

Hợp tác đối ngoại