Search

Thông báo tổ chức ôn thi và thi lớp NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH, HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ - Khóa 2 năm 2023

Khoa Du lịch thông báo lớp ôn thi và thi chứng chỉ Nghiệp vụ điều hành, hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế như sau:
1. Thời gian thi: 14/05/2023 2. Thời gian ôn thi: Từ ngày 4-7/5/2023 3. Hồ sơ đăng ký: - CMND photo - 2 ảnh 3x4 - Hạn đăng kí: đến hết ngày 29/4/2023. - Hoàn thành form đăng kí theo link sau: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdILN.../viewform... 4. Lệ phí ôn thi và thi: Liên hệ để biết thêm chi tiết. 5. Thông báo chính thức: - Nghiệp vụ hướng dẫn - Nghiệp vụ điều hành 6. Liên hệ: - Ms Trân - 0983.775.212 (trandnk@ntu.edu.vn). - Ms Duyên - 0905.573.660 (duyenhc@ntu.edu.vn). - Ms Chi - 0985.644.159 (chittv@ntu.edu.vn). Trân trọng.

 

  • Chia sẻ