Search

Thông báo tổ chức thi Nghiệp vụ Điều hành và Nghiệp vụ Hướng dẫn Nội địa và Quốc tế Khóa 2-2024

Khoa Du lịch thông báo tổ chức thi Nghiệp vụ điều hành, hướng dẫn du lịch Nội địa và Quốc tế như sau:

1. Thời gian:

- Nghiệp vụ Điều hành Nội địa và Quốc tế: Ngày 30/6/2024, 7h-10h30 (Lý thuyết), 20 phút (Thực hành)

- Nghiệp vụ Hướng dẫn Nội địa và Quốc tế: Ngày 30/6/2024, 7h-10h30 (Lý thuyết), 13h30 (Thực hành)

2. Địa điểm: Phòng 205 - Tầng 2, Tòa nhà Đa năng, Trường Đại học Nha Trang

3. Hồ sơ đăng ký:

- CMND photo

- 2 ảnh 3x4

- 1 đơn đăng ký dự thi theo mẫu. Form đăng kí theo link sau: https://forms.gle/J5QUNWa6kgEEsdan8 

4. Chi tiết thông báo tổ chức thi:

- Nghiệp vụ Điều hành du lịch Nội địa và Quốc tế

- Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch Nội địa và Quốc tế

5. Lệ phí ôn thi và thi: Liên hệ để biết thêm chi tiết.

6. Liên hệ: Văn phòng Khoa Du lịch - Trường Đại học Nha Trang

    Tầng 6 - Nhà đa năng - Số 2 Tôn Thất Tùng, Nha Trang, Khánh Hòa.

     hoặc Ms Trân - 0983.775.212 (trandnk@ntu.edu.vn), Ms Nga - 0935016587 (ngatt@ntu.edu.vn).

 
  • Chia sẻ