Buổi tham quan, giao lưu tại Selectum Noa của sinh viên ngành Quản trị Khách sạn Khóa 61

  • 28-04-2022
  • /
  • Khoa Du lich
  • 177
  • Tin tức

Ngày 15/04/2022, sinh viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn Khóa 61 - Trường Đại học Nha Trang đã có buổi tham quan, giao lưu với đại diện phòng Nhân sự và bộ phận vận hành của Selectum Noa Resort. Buổi giao lưu nằm trong học phần Quản trị Nguồn nhân lực do Th.S Ninh Thị Kim Anh giảng dạy. Dưới đây là một số cảm nghĩ của sinh viên và hình ảnh của chuyến đi. 

Buổi tham quan, giao lưu tại Selectum Noa của sinh viên ngành Quản trị Khách sạn Khóa 61

Chuyến tham quan đáng nhớ của sinh viên ngành Quản trị Khách sạn Khóa 61

Một số hình ảnh:
Buổi hướng dẫn viết CV và phỏng vấn ứng tuyển dành cho sinh viên các lớp Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (Định hướng ứng dụng)

Bài viết trước

Buổi hướng dẫn viết CV và phỏng vấn ứng tuyển dành cho sinh viên các lớp Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (Định hướng ứng dụng)
Sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn Khóa 61 giao lưu với doanh nghiệp với chủ đề “Chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp”

Bài viết tiếp theo

Sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn Khóa 61 giao lưu với doanh nghiệp với chủ đề “Chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp”

Bài viết liên quan

Sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn Khóa 61 giao lưu với doanh nghiệp với chủ đề “Chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp”
05/05/2022

Sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn Khóa 61 giao lưu với doanh nghiệp với chủ đề “Chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp”

Buổi hướng dẫn viết CV và phỏng vấn ứng tuyển dành cho sinh viên các lớp Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (Định hướng ứng dụng)
26/04/2022

Buổi hướng dẫn viết CV và phỏng vấn ứng tuyển dành cho sinh viên các lớp Quản trị Khách sạn Chất lượng cao (Định hướng ứng dụng)

Khoa Du lịch tổ chức Hội thao bóng đá Năm học 2021-2022
20/04/2022

Khoa Du lịch tổ chức Hội thao bóng đá Năm học 2021-2022

Sinh viên Khoa Du lịch Trường Đại học Nha Trang giao lưu với đại diện Công ty Cổ phần Vinpearl (Tập đoàn Vingroup)
20/04/2022

Sinh viên Khoa Du lịch Trường Đại học Nha Trang giao lưu với đại diện Công ty Cổ phần Vinpearl (Tập đoàn Vingroup)