Search

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn

Ngày 26/12/2023, Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Khoa Du lịch đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu Khoa học Bộ Môn với chủ đề "Du lịch tiếp cận dành cho người khuyết tật". 

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn

Hội thảo có sự tham gia của ThS. Ninh Thị Kim Anh - Chủ trì hội nghị, các thầy cô giảng viên Khoa Du lịch và các bạn sinh viên Khoá 62 và khoá 63 Khoa Du lịch. Hội thảo có 2 bài tham luận của 2 nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

1. Đánh giá cảm nhận của người khuyết tật đối với khả năng tiếp cận các công trình công cộng tại tỉnh Khánh Hòa - Sinh viên Nguyễn Tuấn Đạt đại diện nhóm nghiên cứu

2. Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiếp cận du lịch cho người khuyết tật tại các cơ sở lưu trú tỉnh Khánh Hòa - Sinh viên Nguyễn Mỹ Hoàng Phương đại diện nhóm nghiên cứu

Thông qua hội thảo, thầy cô và sinh viên có góc nhìn khái quát về thực trạng tiếp cận các công trình công cộng và du lịch tiếp cận của người khuyết tật cũng như quá trình hoà nhập xã hội hiện nay của họ. Từ đó, hội thảo đã đề xuất khuyến nghị giải pháp giúp hỗ trợ và nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật với các công trình công cộng và các cơ sở lưu trú du lịch. Bên cạnh đó, sinh viên tham gia được học hỏi về quá trình làm nghiên cứu khoa học, lắng nghe kinh nghiệm để thực hiện đề tài nghiên cứu của bản thân.

Hội thảo nghiên cứu là môi trường giúp thầy cô và sinh viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch trao đổi về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và nâng cao khả năng nghiên cứu cho sinh viên.

Một số hình ảnh

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức sinh hoạt học thuật “Tập huấn kỹ năng phỏng vấn điều tra khảo sát”