Search

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 - 2023

Ngày 24/5/2023, Trường ĐH Nha Trang tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023. Có 27 công trình nghiên cứu của sinh viên Nhà trường tham gia Hội nghị.

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 - 2023

Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia hội nghị năm nay thuộc các nhóm lĩnh vực gồm: Khoa học nông nghiệp (09 đề tài); Khoa học kỹ thuật và công nghệ (12 đề tài); Khoa học xã hội (06 đề tài). Hội đồng khoa học đã đánh giá các đề tài dự thi theo thang điểm 100 với các tiêu chí gồm: mục đích, ý nghĩa và khả năng ứng dụng của đề tài nghiên cứu; nội dung chuyên môn và phương pháp nghiên cứu; hình thức trình bày đề tài. Kết quả, Khoa Du lịch có 2 đề tài đạt giải thưởng:

1. Giải Nhất Lĩnh vực Khoa học xã hội - Đề tài: Đánh giá cảm nhận của người khuyết tật đối với khả năng tiếp cận các công trình công cộng tại tỉnh Khánh Hoà

Nhóm nghiên cứu:

- Nguyễn Tuấn Đạt - 61.QTDL-2

- Phan Nguyễn Hoài Nhã - 61.QTDL-2

- Nguyễn Diệu Huyền - 61.QTDL-2

- Phạm Đặng Bích Việt - 62.QTDL-1

2. Giải Ba Lĩnh vực Khoa học xã hội - Đề tài: Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiếp cận du lịch cho người khuyết tật tại các cơ sở lưu trú tỉnh Khánh Hoà

Nhóm nghiên cứu:

- Nguyễn Mỹ Hoàng Phương - 62.QTDL-2

- Võ Thị Mỹ Hân - 62.QTDL-2

- Huỳnh Quang Mỹ - 62.QTDL-2

- Tạ Khánh Thiện - 62.QTDL-1

Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2022 – 2023 được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với một số hình thức hoạt động khoa học phù hợp; có điều kiện phát huy khả năng nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng học tập. Đây là hoạt động thiết thực trong việc mở rộng phong trào, động viên, khích lệ giảng viên, sinh viên tham gia tích cực hơn nữa hoạt động NCKH.

Một số hình ảnh

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 - 2023

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 - 2023

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 - 2023

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Tổ chức học tập thực tế học phần Kỹ năng bổ trợ .

Bài tiếp tiếp theo

Khoa Du lịch tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các ngành Khóa 61