Search

Khoa Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 10/3/2023, Khoa Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2023 -2028. Đại hội tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2023 và đề ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều đổi mới để phát huy thế mạnh và khắc phục các điểm tồn tại trong hoạt động công đoàn Khoa. 

 
Khoa Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2023 -2028

Một số hình ảnh

Khoa Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2023 -2028

Khoa Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2023 -2028

Khoa Du lịch tổ chức Đại hội công đoàn Khoa Du lịch nhiệm kỳ 2023 -2028

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Hành trình Du lịch 2020 – Nhiệt huyết và trí truệ sinh viên Ngành Du lịch

Bài tiếp tiếp theo

NGÀY HỘI KẾT NỐI KHOA DU LỊCH - JOURNEY TO UNITE