Search

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên

Ngày 16/12/2023, tại Văn phòng khoa, Hội đồng khoa học Khoa Du lịch tổ chức buổi họp xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học đợt 2 cho 01 nghiên cứu của giảng viên và 04 đề tài của sinh viên.

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên

So với các đợt trước, các đề tài nghiên cứu năm nay đa dạng hơn về cả số lượng và nội dung. Các nghiên cứu tiến hành tìm hiểu về nhiều khía cạnh trong thực tiễn giảng dạy, hoạt động kinh doanh du lịch, các vấn đề thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cụ thể:

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại của khách du lịch với điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa - Chủ nhiệm đề tài: SV. Lữ Hồng Kha

2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên du lịch đối với việc tổ chức giảng dạy học phần tiếng Anh tại Trường Đại học Nha Trang - Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thị Thu Thủy

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp du lịch sinh thái của sinh viên Du lịch tại các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Nha Trang - Chủ nhiệm đề tài: SV. Vũ Hoàng Bảo Trân

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin sản phẩm xanh đến hành vi tiêu dùng xanh của du khách tại Khánh Hòa - Chủ nhiệm đề tài: SV. Đào Thị Hoàng Yến 

5. Nghiên cứu tác động của việc thực thi trách nhiệm xã hội đối với sự gắn kết của nhân viên: Nghiên cứu tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. - Chủ nhiệm đề tài: GV. Lê Trần Phúc

Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đều có sự tham gia của sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ tư. Điều này phần nào chứng tỏ sự quan tâm của các bạn đối với công tác nghiên cứu khoa học, cũng như sự khuyến khích, hỗ trợ của giảng viên trong khoa để sinh viên tham gia sâu hơn vào hoạt động học thuật. Với sự cân nhắc, trao đổi và góp ý của Hội đồng Khoa học Khoa, các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung để tiến hành các bước tiếp theo. Dự kiến các đề tài sẽ được thực hiện và hoàn thành trong năm 2024.

Một số hình ảnh

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên

Khoa Du lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của  giảng viên và sinh viên

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức sinh hoạt học thuật “Tập huấn kỹ năng phỏng vấn điều tra khảo sát”

Bài tiếp tiếp theo

Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn