Search

TẬP HUẤN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ NINH VÂN, THỊ XÃ NINH HOÀ

TẬP HUẤN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ NINH VÂN, THỊ XÃ NINH HOÀ

Ngày 11,12/5/2024, Khoa Du lịch Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Uỷ ban Nhân dân Thị xã Ninh Hoà, Uỷ ban nhân dân Xã Ninh Vân tổ chức tập huấn với 2 chủ đề: “Phổ biến quy định nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng” (PGS.TS. Lê Chí Công) và “Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm” (ThS. Nguyễn Thanh Quảng). Buổi tập huấn có sự tham gia hơn 36 đại diện đến từ các cơ sở kinh doanh lưu trú, ẩm thực; bên cạnh đó là các hướng dẫn viên và cán bộ đang sinh sống, làm việc tại xã Ninh Vân.

Theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà công nhận Ninh Vân và Làng nghề xoi trầm hương Vạn Thắng là hai điểm có tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại Khánh Hoà, Uỷ ban nhân dân Thị xã Ninh Hoà, các đơn vị chức năng của Xã Ninh Vân và cộng đồng dân cư đã từng bước triển khai phát triển loại hình du lịch này tại địa phương. Một trong những trọng tâm thực hiện đầu tiên là việc nâng cao kiến thức, năng lực của người dân địa phương về du lịch cộng đồng.

Buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin về quy định và nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, cung cấp các thông tin về việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng địa phương. Thêm vào đó, thảo luận giữa giảng viên và cộng đồng địa phương đã giúp đánh giá về thực trạng, tiềm năng, cơ hội và đề xuất một số giải pháp thiết thực cho xã Ninh Vân nhằm mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng phát triển du lịch xanh – du lịch bền vững.

Một số hình ảnh

TẬP HUẤN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ NINH VÂN, THỊ XÃ NINH HOÀ

TẬP HUẤN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ NINH VÂN, THỊ XÃ NINH HOÀ

TẬP HUẤN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ NINH VÂN, THỊ XÃ NINH HOÀ

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Bảng tin khoa du lịch - 2