Search

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1.Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành

2.Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoá 61 hệ Đại học

3. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoá 61 hệ Cao Đẳng

4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoá 63 hệ Đại học (File PPT)

5. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khóa 63 hệ Đại học (File DOCX)

6. Chương trình đào tạo song ngữ Pháp - Việt - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoá 63 hệ Đại học (File PPT)

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Hệ đại học

1. Chương trình đào tạo Khóa 58,59, 60

2. Chương trình đào tạo Khóa 61 và Khóa 62 - Kế hoạch học tập theo từng kỳ khóa 61 và 62

3. Chương trình đào tạo Khóa 63, 64

Hệ cao đẳng:  Khóa 61

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ

1. Chương trình đào tạo Pháp Ngữ

2. Chương trình đào tạo Quản trị du lịch Pháp Ngữ Khoá 58,59,60  

3. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Pháp Ngữ Khoá 58,59,60 

4. Chương trình đào tạo Quản trị du lịch Pháp Ngữ Khoá 61

5. Chương trình học bổng của AUF cho sinh viên Chương trình cử nhân song ngữ Pháp

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1. Chương trình đào tạo liên thông đại học từ cao đẳng

2. Chương trình đào tạo liên thông đại học từ trung cấp

3. Chương trình đào tạo văn bằng hai 

4. Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

5. Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

6. Chương trình đào tạo văn bằng 2 (Áp dụng từ Khóa 63)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1. Chương trình đào tạo văn bằng 2 (Áp dụng từ Khóa 63)

2. Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

3. Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Áp dụng từ Khóa 63)

4. Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học (Áp dụng từ Khoá 64)

Đào tạo

Đào tạo Đại họcĐào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hànhQuản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, khoa Du Lịch trường Đại học Nha Trang
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Pháp - Việt)Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Pháp - Việt)

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Pháp - Việt)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (song ngữ Pháp - Việt), Khoa Du Lịch trường Đại học Nha Trang
Quản trị Khách sạnQuản trị Khách sạn

Quản trị Khách sạn

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, khoa Du Lịch trường Đại học Nha Trang
Quản trị Khách sạn (Anh - Việt)Quản trị Khách sạn (Anh - Việt)

Quản trị Khách sạn (Anh - Việt)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn (song ngữ Anh - Việt), khoa Du lịch trường đại học Nha Trang
Đào tạo ngắn hạnĐào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tếNghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế

Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế

Nghiệp vụ điều hành du lịch
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tếNghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Thông tin chungThông tin chung

Thông tin chung

Thông tin chung đào tạo ngắn hạn Khoa du lịch Đại học Nha Trang
Đào tạo Sau đại họcĐào tạo Sau đại học

Đào tạo Sau đại học