Học kỳ I - Năm học 2020 - 2021

PGS. TS. Lê Chí Công

1. Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Th.S Tạ Thị Vân Chi

1. Quản trị ẩm thực

2. Quản trị kinh doanh khách sạn 

3. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Th.S Nguyễn Thị Huyền Thương

1. Nghiệp vụ buồng

2. Thực hành nghiệp vụ buồng

3. Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar

Th.S Nguyễn Thị Hồng Trâm 

1. Quản trị Khu nghỉ dưỡng

Th.S Phan Thị Kim Liên

1. Quản trị Sự kiện và Hội nghị

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020

STT

Cán bộ giảng dạy

Tên học phần

Đề cương học phần

1

Lê Trần Phúc

Kỹ năng bổ trợ

Xem chi tiết

2

Tạ Thị Vân Chi

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Xem chi tiết

Tiếng Anh Chuyên ngành Khách sạn

Xem chi tiết

3

Nguyễn Thị Huyền Thương

Địa lý Du lịch

Xem chi tiết

Du lịch Sinh thái

Xem chi tiết

Quản trị Buồng

Xem chi tiết

4

Nguyễn Thị Hồng Trâm

Quản trị Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng

Xem chi tiết

 

Học kỳ I - Năm học 2019-2020

STT

Cán bộ giảng dạy

Tên học phần

Lớp

Đề cương học phần

1

Lê Chí Công

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

58.QTDL

Xem chi tiết

Phương pháp nghiên cứu khoa học

59.QTKS-1

Xem chi tiết

Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch

60C.QTDL-3

Xem chi tiết

Kinh tế du lịch

61.QTDL-CLC, 61.QTDL-P,
61.QTDL-9

Xem chi tiết

CHKT2018

Xem chi tiết

Khoa học quản lý

CHCK2018

Xem chi tiết

2

Lê Trần Phúc

Quản trị sự kiện và hội nghị

59.QTKS-1,2,4

Xem chi tiết

59C.QTDL-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

Kỹ năng bổ trợ

61.QTDL-CLC

Xem chi tiết

60C.QTDL-1,2,3,4,5,6,7

Xem chi tiết

Thực hành Nghiệp vụ Lễ tân

59.QTKS-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

Thực hành Nghiệp vụ Chăm sóc khách hàng

59.QTKS-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

3

Nguyễn Thị Hồng Trâm

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

58QTKS-1,2

Xem chi tiết

Quản trị kinh doanh khách sạn

59QTKS-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

Kinh tế du lịch

61.QTDL-3,7,8

Xem chi tiết

4

Tạ Thị Vân Chi

Quản trị ẩm thực

58QTKS-1,2

Xem chi tiết

Quản trị kinh doanh nhà hàng

58QTKS-1,2

Xem chi tiết

59C.QTDL-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

Tiếng anh Du lịch

59C.QTDL-3,4,5

Xem chi tiết

5

Nguyễn Thị Huyền Thương

Nghiệp vụ nhà hàng và quầy bar

58.QTKS-1,2

Xem chi tiết

Tiếng anh Du lịch

59C.QTDL-1,2

Xem chi tiết

Du lịch sinh thái

59C.QTDL-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

Thực hành Nghiệp vụ Buồng

59.QTKS-1,2,3,4,5

Xem chi tiết

6

Mời giảng

Quản trị marketing khách sạn

59.QTKS-2,3,4,5

Xem chi tiết

Thanh toán quốc tế trong Du lịch

60C.QTDL-4,5,6,7

Xem chi tiết