Liên kết hợp tác

Bộ môn đã kí kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác như:

 

Hợp tác với các đối tác nước ngoài

 • Hợp tác với các tổ chức đai học Pháp ngữ (AUF) - Agence universitaire de la Francophonie;
 • Hợp tác với trường ĐH Perpignan (Pháp) - Université de Via Domitia Perpignan;
 • Hợp tác với trường ĐH Orleans (Pháp) - Université d'Orléans;
 • Hợp tác với trường ĐH Auvergne (Pháp) - Université d'Auvergne;
 • Hợp tác với trường ĐH Le Mans (Pháp) - Université du Mans;
 • Hợp tác với Hội văn hóa Pháp Việt (ACFV - Pháp) - Association culturelle franco-vietnamienne;
 • Hợp tác với trường ĐH James Cook (Singapore),...

Hợp tác với các đối tác trong nước

 • Khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Khoa Du lịch học, Đại học KHXHNV Hà Nội;
 • Khoa Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội;
 • Khoa Du lịch, Đại học Khánh Hòa;
 • Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang;...

Hợp tác với đối tác doanh nghiệp

 • Khách sạn Sheraton Nha trang;
 • Khu nghỉ dưỡng Six senses Ninh Vân Bay;
 • Khách sạn Intercontinental Nha Trang;
 • Khu nghỉ dưỡng The Anam;
 • Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera;
 • Khu nghỉ dưỡng Amiana Nha Trang;
 • Khu nghỉ dưỡng Swandor Cam Ranh;...

Giới thiệu